Onze stichtingen

Doel van het dorpshuis is om zalen te verhuren voor hoofdzakelijk sociaal culturele activiteiten, vergaderingen, recepties, cursussen, reünies, jubilea etc. Particulier initiatief stellen wij zeer op prijs. Personen die op het gebied van jongeren, senioren of welke groep dan ook iets willen organiseren en bij ons een zaal willen huren, zullen wij dan ook graag ondersteunen in hun doelstelling.

Stichting Dorpshuis De Kwakel wordt gerund door vrijwilligers. Het huidige bestuur van het dorpshuis bestaat uit Aad Rekelhof (voorzitter), Ramon van Kessel (penningmeester), Chris Verhoef (secretaris) en Marret Los (algemeen lid). Zij zijn eindverantwoordelijk voor het beheer van het gebouw en het faciliteren van zalen. Verenigingen die te klein zijn om een eigen accommodatie te bekostigen, bieden wij een betaalbaar alternatief.

Aangezien het bestuur zich niet met de dagelijkse gang van zaken bezig kan/wil houden zijn er twee mensen parttime in dienst. Zij vertegenwoordigen het dorpshuis naar buiten toe. Edward Verburg is de beheerder. Aan hem de schone taak om de continuïteit van ons dorpshuis te waarborgen en om extra inkomsten te genereren om onze vaste lasten draagbaar te houden. Dankzij feesten en partijen in de weekenden kunnen we de huurprijs drukken voor een muziekvereniging, een toneelvereniging, een hobbyclub, etc. Naast Edward staat Ria van Egmond om hem te vervangen bij zijn afwezigheid en zij draagt zorg voor de gehele schoonmaak.

Wat niet bij iedereen bekend is, is dat het gebouw met de grond eigendom is van de gemeente Uithoorn. Wij betalen jaarlijks huur voor het gebruik van het pand en het interieur is het enige bezit van de stichting. Wij zijn dus geen onderdeel van de gemeente en niemand van ons is in dienst van de gemeente. Wij ontvangen geen subsidie. Wij zijn een gezond bedrijf en danken dit vooral aan alle vrijwilligers die het dorpshuis een warm hart toedragen.

Eind 2017 is er een tweede stichting opgericht. Dit is de Stichting Vrienden van Dorpshuis De Quakel. Ook wel bekend als de activiteitencommissie. Vijfentwintig jaar eerder hadden een paar vrijwilligers het streven een leuk gevarieerd programma in elkaar te draaien voor doelgroepen waar niet altijd iets voor georganiseerd wordt. Heden ten dage is het uitgegroeid tot een orgaan dat het dorpshuis kan helpen de begroting sluitend te maken. Ons hoofddoel (sociaal culturele activiteiten) niet uit het oog verliezend natuurlijk. U leest hierover meer op http://dequakel.nl/activiteiten/ (onder het kopje Ons Aanbod).