Geschiedenis dorpshuis

Café “Ons Huis” aan de Boterdijk

Initiatieven tot het oprichten van een dorpshuis binnen De Kwakel dateren al van bijna een halve eeuw geleden. Een toenmalige werkgroep, onder voorzitterschap van burgemeester Letschert, liep al met dit idee rond, want reeds in april 1967 was er overleg en zijn er plannen geweest voor een dorpshuis.


De Uithoornse architect J.C. de Groot kwam eind 1971 weliswaar met drie ontwerpen voor een nieuw ontmoetingscentrum, maar die strandden op dat moment om verschillende redenen.Café “Ons Huis”, ooit gelegen op de plek waar nu het gebouw van assurantie- en adviescentrum Oosterveer staat, was tot die periode jarenlang de ontmoetingsplek geweest voor met name de Kwakelse jeugd. In september 1971, na de laatste kermisavond werd “Ons Huis” echter definitief gesloten en was er tot grote ontevredenheid niets vergelijkbaars meer in De Kwakel.

Twee jaar lang is er vervolgens vruchteloos aandacht gevraagd voor een nieuw dorpshuis. Tot een inmiddels gevormd stichtingsbestuur in 1973, enige tijd na de ingebruikname van de in 1969 gebouwde Robert Kennedyschool, met steun van de gemeente de mogelijkheid zag, dit in de oude Heilig Hartschool aan het Kwakelsepad te vestigen.

Daarna gingen de plannen snel van start, mede door veel zelfwerkzaamheid van de bestuursleden en inwoners van De Kwakel. Grote gangmaker was Arie Hogenboom als voorzitter van het Bestuur en de werkgroep, waarvan verder te noemen vallen: Pastoor Heemskerk, Cor Habets, Burgemeester Letchert, mevr. De Zwart, J. Bokma de Boer, Frans Kortenhorst, C.A. Endhoven, C. Klein en May Verhoef.

Burgemeester Letschert, verklaard voorstander van een dorpshuis, verrichtte op 17-02-1974 met het tappen van het eerste pilsje de opening van dit dorpshuis aan het Kwakelsepad, met de naam “t Centrum Quakel”. Beheerder werd Gerrit Wijfjes. Vanaf dat moment was de oude Heilig Hartschool in gebruik bij een aantal verenigingen. Helaas ging dit dorpshuis in 1984 om nu onbekende redenen bijna failliet en moest de gemeente bijspringen.

De oude Heilig Hartschool van 1974 tot 1988 dorpshuis, gesloopt in 1988
De oude St. Jozef kleuterschool, gesloopt in 1992

Toch ontstonden er rond 1985 opnieuw plannen en de wethouders Van Gaalen en Verbruggen ondersteunden in 1986 een dergelijk initiatief. De situatie werd er daarna echter niet beter op. Na sloop van de oude school, in 1988, resteerde nog slechts het gebruik van enkele nauwelijks nog onderhouden lokalen en gymzaal van de St. Jozef kleuterschool, waarin Kwakelse verenigingen bijeenkwamen of oefenden. Het hoeft geen betoog, dat dit, naast forse geluidsoverlast, vooral in de wintermaanden een onhoudbare situatie opleverde.
In dezelfde periode ontstond op de plaats van de oude scholen het initiatief tot de bouw van een drietal flatgebouwen en woningen aan het Kwakelsepad. Toen bleek dat daarvoor ook het laatste restant van deze scholen moest wijken, is in goed overleg met de gemeente Uithoorn besloten, niet alleen de woningen langs het Kwakelsepad te bouwen, maar ook een nieuw verenigingsgebouw in het dorpscentrum. Het pand verscheen op het bestemmingsplan.

Daarvoor moest op die locatie een huis van familie Verlaan wijken. In het begin was er veel vertraging, wegens bezwaar tegen die locatie en later door gewenste bouwkundige aanpassingen. Maar in 1991 werd dan eindelijk door wethouder Van Gaalen de 1e paal geslagen voor het nieuwe Dorpshuis “De Quakel” aan de Kerklaan.

Tevens werd hierbij met enige moeite een nieuw Stichtingsbestuur gevormd, met May Verhoef, Wim Verlaan jr. Paul Habets (zoon van Cor Habets, zie boven), Adriaan Koeleman, Cees Bartels (Bzn), Marry Samsom, Jaap Kok, Erik Groot-Antink en Jan en Maud Reinders.

Na een voorspoedige bouw werd de opening onder zeer grote belangstelling op 22-02-1992 verricht door wethouder Gerrit Verbruggen.

De vervallen St. Jozef kleuterschool is op zijn beurt in 1992 gesloopt, nadat de Peuterspeelzaal in het nieuwe dorpshuis in gebruik werd genomen.

Het huis van de fam. Verlaan op de locatie van het nieuwe dorpshuis
Hoofdingang dorpshuis aan de Kerklaan