Geschiedenis dorpshuis

Café “Ons Huis” aan de Boterdijk

Initiatieven tot het oprichten van een dorpshuis binnen De Kwakel dateren al van april 1967. Een toenmalige werkgroep, onder voorzitterschap van burgemeester Letschert onderzocht of het mogelijk was een pand te ontwerpen voor de totale gemeenschap. Inclusief sporthal en kinderdagverblijf.

De Uithoornse architect J.C. de Groot kwam in december 1970 met drie ontwerpen voor een ontmoetingscentrum, maar die strandden op dat moment om verschillende redenen. Café “Ons Huis”, ooit gelegen op de plek waar nu het gebouw van assurantie- en adviescentrum Oosterveer staat, was tot die periode jarenlang de ontmoetingsplek geweest voor met name de Kwakelse jeugd. In september 1971, na de laatste kermisavond werd “Ons Huis” echter definitief gesloten en was er tot grote ontevredenheid niets vergelijkbaars meer in De Kwakel.

Twee jaar lang is er vervolgens vruchteloos aandacht gevraagd voor een nieuw dorpshuis. Tot een inmiddels gevormd stichtingsbestuur de gemeente voorstelde, enige tijd na de ingebruikname van de in 1969 gebouwde Robert Kennedyschool, dit in de oude Heilig Hartschool aan het Kwakelsepad te vestigen. Mede dankzij twee donaties van de Kwakelse Veiling Fl6000,- in 1970 en Fl4000,- in 1971 plus steun van de gemeente Uithoorn.

Daarna gingen de plannen snel van start, mede door veel zelfwerkzaamheid van de bestuursleden en inwoners van De Kwakel. Grote gangmaker was Arie Hogenboom als voorzitter van het Bestuur en de werkgroep, waarvan verder te noemen vallen: Pastoor Heemskerk, Cor Habets, Burgemeester Letchert, mevr. De Zwart, J. Bokma de Boer, Frans Kortenhorst, C.A. Endhoven, C. Klein en May Verhoef.

Burgemeester Letschert, verklaard voorstander van een dorpshuis, verrichtte op 17-02-1974 met het tappen van het eerste pilsje de opening van dit dorpshuis aan het Kwakelsepad, met de naam “t Centrum Quakel”. Beheerder werd Gerrit Wijfjes. Vanaf dat moment was de oude Heilig Hartschool in gebruik bij de tafeltennisvereniging TVO, muziekvereniging Tavenu, ouderenbond KBO, toneelvereniging St Genesius, bridgevereniging BVK, pottenbakclub, en hobbyclub voor kinderen (tot voor kort met gescheiden afdelingen voor jongens en meisjes). Helaas ging dit dorpshuis in 1984 om onbekende redenen bijna failliet en moest de gemeente bijspringen.

De oude Heilig Hartschool van 1974 tot 1988 dorpshuis, gesloopt in 1988
De oude St. Jozef kleuterschool, gesloopt in 1992

Er ontstonden rond 1985 opnieuw plannen voor nieuwbouw, omdat men inzag dat de verbouwde Heilig Hartogschool niet voldeed. Wethouders Van Gaalen en Verbruggen ondersteunden in 1986 een dergelijk initiatief. De situatie werd er daarna niet meteen beter op. Na sloop van de oude school in 1988, resteerde nog slechts het gebruik van enkele nauwelijks onderhouden lokalen en de gymzaal van de St. Jozef kleuterschool, waarin Kwakelse verenigingen bijeenkwamen of oefenden. Het hoeft geen betoog dat dit, naast forse geluidsoverlast, vooral in de wintermaanden een onhoudbare situatie opleverde.
In dezelfde periode ontstond op de plaats van de twee scholen het initiatief tot de bouw van een drietal flatgebouwen en woningen aan het Kwakelsepad. Toen bleek dat daarvoor ook het laatste restant van de scholen moest wijken, is in goed overleg met de gemeente Uithoorn besloten, niet alleen de woningen langs het Kwakelsepad te bouwen, maar ook een nieuw verenigingsgebouw in het dorpscentrum te laten verreizen. Het pand verscheen op het bestemmingsplan.

Daarvoor moest op die locatie als eerste het huis van de familie Verlaan wijken. Later werd ook het timmermansbedrijf van de familie Van Egmond en de drie bijbehorende woningen aan de Kerklaan plus het woonhuis van Jaap Hogenboom (zoon van de koster) tegen de vlakte gewerkt. Ondanks alle inspanningen van de heer Cock Lek die 250 handtekeningen verzameld had om het nieuwe dorpshuis aan het Kwakelsepad te laten bouwen in plaats van het slopen van de historische woningen aan de Kerklaan waar Piet en Sjaan den Haan, Cor de Kuijer en Piet en Door Pouw woonden. 

Er was dus veel vertraging, wegens bezwaar tegen de locatie en later door gewenste bouwkundige aanpassingen. De extra geluidwerende voorzieningen bracht het totale bedrag op 1,6 miljoen i.p.v. 1,2 miljoen. Bij de goedkeuring van de bouw was 7 ton het uitgangspunt, maar ja daar hoor je nu niemand meer over. Op 18 januari 1991 werd dan eindelijk door wethouder Van Gaalen de 1e paal geslagen voor het Dorpshuis “De Quakel” aan de Kerklaan.

De inspanningen in 1970 door architect De Groot werden jaren later beloond, want anno 1991 is hij wederom gevraagd en heeft de gemeente zijn bouwtekening uitgekozen. Na een voorspoedige bouw werd de opening onder zeer grote belangstelling op 22 februari 1992 verricht door wethouder Gerrit Verbruggen.

De vervallen St. Jozef kleuterschool is op zijn beurt in 1992 gesloopt, nadat de peuterspeelzaal in het nieuwe dorpshuis in gebruik werd genomen. Wethouder Verbruggen beloofde dat de ingemetselde beeldengroep plus windwijzer niet verloren zouden gaan en een nieuwe bestemming gingen krijgen.  

Het huis van de fam. Verlaan op de locatie van het nieuwe dorpshuis
Hoofdingang dorpshuis aan de Kerklaan