Geschiedenis bestuur

Het huidige stichtingsbestuur van het dorpshuis bestaat uit Aad Rekelhof (voorzitter), Ramon van Kessel (penningmeester), Chris Verhoef (secretaris), Marijke Onderwater (algemeen lid) en Marret Los (algemeen lid). De verantwoordelijkheden van het bestuur bestaan onder andere uit het financieel beheer, het aanstellen van het personeel, het onderhouden van contacten met gemeente, het naleven van de wet- en regelgeving. De kerntaak bestaat uit de exploitatie van het gebouw, dat voorziet in de behoefte aan geschikte lokaalruimte voor de activiteiten van alle plaatselijke verenigingen, stichtingen en groeperingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied.