Geschiedenis bestuur

Stichting Dorpshuis De Kwakel is in 1970 opgericht. Grote gangmaker was Arie Hogenboom als voorzitter van het bestuur en de werkgroep, met daarin Pastoor Heemskerk, Cor Habets, Burgemeester Letchert, mev. De Zwart, J. Bokma de Boer, Frans Kortenhorst, C.A. Endhoven, C. Klein en May Verhoef. Ruim veertien jaar (1974-1988) diende de Heilig Hartschool op Het Kwakelsepad als onderkomen voor “’t Centrum Quakel”.

Reeds in 1985 was besloten te komen tot nieuwbouw van een dorpshuis in De Kwakel. Na de start van de bouw aan de Kerklaan van dorpshuis “De Quakel” in januari 1991 is het overleg met de gebruikers, bestuur en potentiële gebruikers weer op gang gekomen. Op dat moment voerde het zittende bestuur onderhandelingen met de gemeente Uithoorn over:
-Bestuursvorm;
-Inrichting van de lokaliteiten;
-Interne -, en externe geluidshinder;
-Welke huurders komen in aanmerking;
-Welke huurpenningen?
Namens het stichtingsbestuur: dhr P. de Jong (voorzitter), dhr L. van Wissen (penningmeester), mev. A. de Leede (secretaris) , dhr J. van Kessel (alg lid) en dhr G.A. Hoogenboom (alg lid).

Wethouder G.K. Verbruggen en J.A. Visser van de gemeente gaven het bestuur toestemming de statuten te laten wijzigen (30 aug 1991 notariskantoor Gitzels) zodat er een betaalde beheerder aangesteld kon worden en er een andere bestuursvorm kon worden gekozen.
Men dacht aan een dagelijks bestuur naast een algemeen bestuur. Zij meenden middels verkiezingen binnen de verenigingen tot een goede bezetting te komen, maar medio 1991 hadden alleen een paar vrijwilligers aangegeven zitting te willen nemen in het algemene bestuur. Voor het dagelijkse bestuur bleek zelfs helemaal geen animo te zijn. Dit was een tegenvaller die May Verhoef en Wim Verlaan al zagen aankomen. Zij lanceerden een tussenoplossing.

Een werkgroep / tijdelijk bestuur dat een jaar lang de lopende zaken regelt en een draaiboek maakt waarmee het volgende bestuur kan gaan werken. Eind augustus 1991 staat er een werkgroep klaar met elf leden en met de heer Wim Verlaan senior op de achtergrond vanwege zijn uitgebreide bestuurservaring en relaties binnen de gemeente.
Dhr Adriaan Koeleman, dhr Cees Bartels, dhr Erik Groot-Antink, dhr Jaap Kok, dhr Jaques van de Hulst, mev. Marry Samson, mev. Maud Reinders, dhr May Verhoef, dhr Paul Habets, dhr Wil van der Meer en dhr Wim Verlaan jr.

Statuten werden gewijzigd bij de notaris, met daarin een twee belangrijke aanpassingen:
-Geen algemeen bestuur, alleen een dagelijks bestuur van minimaal 3 leden;
-Voorzitter en penningmeester mogen niet aan een vereniging gerelateerd zijn.

Nieuw bestuur ad interim per september 1991:

Voorzitter: May Verhoef
Secretaris: Paul Habets (zoon Cor Habets, zie boven)
Penningmeester: Adriaan Koeleman
Alg lid: Maud Reinders
Alg lid: Wim Verlaan jr
Alg lid: Cees Bartels

Bestuur januari 1994:

Voorzitter: Wil van der Meer
Secretaris: Cees Bartels
Penningmeester: Adriaan Koeleman
Alg lid: Marry Samsom
Alg lid: Wim Verlaan jr
Alg lid: Jan Voorn
Alg lid: Siem Zandbergen

Bestuur januari 2002:

Voorzitter: Wim Verlaan
Secretaris: Gert de Vries
Penningmeester: Adriaan Koeleman
Alg lid: Tineke Hogenboom
Alg lid: Emmy Röling

Bestuur januari 2007:

Voorzitter: Peter Hoekstra
Secretaris: Gert de Vries
Penningmeester: Carlo Castelijn
Alg lid: Tineke Hogenboom
Alg lid: Emmy Röling

Bestuur januari 2009:

Voorzitter: Quirinus Meijer
Secretaris: Gert de Vries
Penningmeester: Carlo Castelijn
Alg lid: Tineke Hogenboom
Alg lid: Emmy Röling
Alg lid: Wil de Vries
Alg lid: Marijke Onderwater

Bestuur januari 2011:

Voorzitter: Jan Reinders
Secretaris: Erik van Driel
Penningmeester: Carlo Castelijn
Alg lid: Emmy Röling
Alg lid: Wil de Vries
Alg lid: Marijke Onderwater

Bestuur januari 2015:

Voorzitter: Aad Rekelhof
Secretaris: Chris Verhoef
Penningmeester: Carlo Castelijn
Alg lid: Wil de Vries
Alg lid: Marijke Onderwater

Bestuur januari 2017:

Voorzitter: Aad Rekelhof
Secretaris: Chris Verhoef
Penningmeester: Ramon van Kessel
Alg lid: Marijke Onderwater
Alg lid: Marret Los

Bestuur januari 2024:

Voorzitter: Aad Rekelhof
Secretaris: Chris Verhoef
Penningmeester: Ramon van Kessel
Alg lid: Marret Los

De verantwoordelijkheden van het bestuur bestaan onder andere uit het financieel beheer, het aanstellen van personeel, het onderhouden van contacten met gemeente, het naleven van de wet- en regelgeving. De kerntaak bestaat uit de exploitatie van het gebouw, dat voorziet in de behoefte aan geschikte lokaalruimte voor de activiteiten van alle plaatselijke verenigingen, stichtingen en groeperingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied.