K.B.O. De Kwakel 65 jaar

Dinsdag 14 mei 2019 is er een feestelijke eindejaarsvergadering van de Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling De Kwakel en omstreken in het dorpshuis De Quakel vanwege hun 65 jarig jubileum.

Twee dagen later, op donderdag 16 mei zullen 77 leden de Beekse Bergen bezoeken.

De Kwakel is een, van oorsprong katholieke, gemeenschap van zo’n 4000 inwoners. Ons dorp heeft 543 KBO leden, dat is aanzienlijk. Er heerst hier nog een sterke sociale cohesie. Mensen voelen aan dat ze lid moeten worden. Nieuwe inwoners willen daar ook onderdeel van zijn. Daar komt bij dat onze ‘founding fathers’ in het verleden hebben bedacht dat we donateurs (138 op dit moment) gingen werven. Uiteindelijk worden zij de nieuwe leden. We hebben een bloeiend verenigingsleven waarin de KBO een belangrijke rol speelt. Als lid van KBO De Kwakel kunt u deelnemen aan:

 • De “soos” elke dinsdagmiddag van september tot mei in het dorpshuis De Quakel. Gelegenheid tot klaverjassen, pandoeren, bridge en biljarten. Het is vooral een sociaal gebeuren waaraan wekelijks ruim 80 leden deelnemen.
 • Fietstochten in onze mooie omgeving.
 • Een verzorgde vakantieweek in samenwerking met KBO Uithoorn.
 • Eén of twee dagtochten per jaar.
 • Voorlichtingsbijeenkomsten over onderwerpen die de leden aangaan.
 • Interessante uitstapjes en excursies in de buurt.
 • Patroonsdag (dag van St. Nicolaas) in december. Er wordt een mis opgedragen in
  de St Jans Geboorte, gevolgd door een gezellig samenzijn in het dorpshuis.
 • Hulp bij invullen van belastingaangifte.

Doordat KBO De Kwakel een onderdeel is van de Unie KBO hebt u als lid een groot aantal voordelen:

 • Het magazine KBO – PCOB (voorheen de Nestor) dat 10 x per jaar wordt verspreid.
 • De KBO-ledenpas waarmee u kortingen op diensten en producten kunt krijgen.
 • Mogelijkheid voor deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering.
 • Goedkopere rijbewijskeuring.

KBO De Kwakel groeit en u kunt zich aansluiten. Voor contactgegevens zie:

http://dequakel.nl/contact/contactgegevens-kbo